LEDER OG TEAMUDVIKLING

Vi bruger på tre måder: Som analysemetode, som forståelsesramme og som vejviser i alle forløb.

Det svarer til de tre etaper i vores systematiske proces:

analyse > bevidstgørelse > anvendelse.

anvendes bl.a. til:

  • personlig udvikling / coaching
  • lederudvikling / coaching
  • teamudvikling og optimering af samarbejdsgrupper
  • rekruttering eller omrokering af individer
  • daglig strukturering af møder og arbejdsstrategier, som går ud på at motivere og udnytte de menneskelige ressourcer optimalt