HVORFOR ER UNIK?

fokuserer på, hvordan mennesker HANDLER. Det vil sige, at analysen kan anvendes direkte i en arbejdssituation. Mange personlighedstest fokuserer på personligheds-træk og attituder, som i virkeligheden ikke siger meget om, hvordan mennesker handler i bestemte arbejdsprocesser.

skærer igennem til de mest grundlæggende kernemotivationer, som underbygger alle andre personlighedslag. Derfor er også nem at forstå, huske og anvende med det samme.

deler ikke folk op i standardiserede, firkantede typer, men giver et dynamisk og nuanceret helhedsbillede af, hvordan hvert individ er unikt og handler forskelligt.

kan bruges fra dag 1, og holder hele livet, fordi kortlægger en persons grundlæggende neurokinetiske mønstre.

Analysen bygger på observation af bevægelsesadfærd i stedet for sproglige spørgeskemaer. Derfor er den ikke afhængig af klientens fortolkning, selvforståelse eller grad af ærlighed, som en sprog-baseret personlighedstest er betinget af.

Med andre ord, man kan ikke "snyde" i et interview. Men det er der heller ingen grund til. Resultaterne er ikke positive eller negative, men bare forskellige. øger bevidstheden om disse forskelligheder og viser, hvordan de kan udnyttes og udvikles optimalt.

CoAction Consulting er en det eneste firma i Skandinavien, der er autoriseret til at bruge .