HVORDAN LAVES EN -ANALYSE?

I løbet af en 2-timers afslappet samtale observerer - konsulenten klientens nuancerede bevægelsesmønstre – hvordan man bevæger sig i rummet og med hvilken dynamik (kraft, hastighed, osv.).

fokuserer på "integrerede bevægelser", hvor hele kroppen er involveret i bevægelsen. anser ikke statiske stillinger eller isoleret gestus for at have betydning for ens fundamentale og vedvarende motivations-mønstre.

Efter den indledende samtale kan - konsulenten fortælle klienten, hvordan lige præcis han eller hun er mest motiveret til at handle igennem beslutnings- og arbejds-processer, og hvordan denne motivation kan bruges som en styrke. Målet er at udnytte de potentielle styrker optimalt og kompensere for de eventuelle svagheder – både som individ og som gruppe.

"Styrker" eller "svagheder" er altid relative i forhold til de krav, der bliver stillet, eller de mål, man gerne vil opnå. Derfor bliver hvert individs personlige motivation sat i perspektiv til virksomhedens arbejdsstrategier, samarbejdsmuligheder og fremtidsvisioner.

Tilbagemeldinger og vejledning sker via personlige samtaler og gruppeseminarer, og følges op med skriftlig dokumentation.